Tin tức

Thống nhất lương tối thiểu dành cho khán hộ công Đài Loan

Công văn số 1301/QLLĐNN-ĐL-CM đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành vào ngày 1.9.2015,  trong đó hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến việc triển khai đưa lao động Việt sang Đài Loan làm việc. Bên cạnh đó, cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội) cũng vừa công bố một số thông tin, quy định mới về mức lương tối thiểu của lao động khán hộ công làm việc tại Đài Loan, quy định về gia hạn và mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động.Khán hộ công tại Đài Loan

Thống nhất lương tối thiểu cho khán hộ công
Theo Công văn số 2176/LĐTBXH - QLLĐNN của Cục Quản lý lao động ngoài nước ngày 09/06/2015 của Bộ LĐ-TB&XH đã hướng dẫn chi tiết về điều kiện hợp đồng với lao động là khán hộ công gia đình, trong đó có quy định rõ ràng mức lương tối thiểu là 17.500 Đài tệ/tháng.
Vào ngày 28/8/2015, đại diện của những nước đưa lao động tới Đài Loan đã đưa ra thống nhất với phía thị trường lao động Đài Loan về mức tiền lương tối thiểu của lao động gia đình. Bắt đầu từ ngày 1/9/2015, mức lương cho đối tượng này sẽ là 17.000 Đài tệ/tháng.
Dựa trên những quy định thống nhất đó, Cục Quản lý lao động Ngoài nước đã đề nghị những công ty phái cử lao động đàm phán với đối tác Đài Loan về mức tiền lương của lao động gia đình Việt tới Đài Loan làm việc sẽ không thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng.
Với lao động đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 01/9/2015, lao động cà chủ sử dụng lao động có thể thỏa thuận lại mức lương của lao động, nhưng chỉ được thỏa thuận với mức cao hơn so với mức trong hợp đồng trước đó lao động đã ký.
Với lao động làm công việc khán hộ công gia đình tại Đài Loan (có đầy đủ giấy tờ chứng minh lao động đã được đào tạo nghiệp vụ khán hộ công cơ bản), công ty sẽ căn cứ kinh nghiệm và năng lực thực tế của lao động vẫn có thể rút ngắn được thời gian đào tạo nghiệp vụ chuyên môn của lao động nhưng vẫn phải đảm bảo lao động đảm nhiệm được công việc sau khi tới Đài Loan làm việc.

Thống nhất về mẫu hợp đồng lao động
Cục quản lý lao động Ngoài nước cũng công bố mẫu hợp đồng dành cho lao động đi làm việc tại Đài Loan, nội dung của mẫu hợp đồng lao động ký kết giữa chủ sử dụng và lao động Đài Loan.
Chi tiết: Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt làm việc trong gia đình của Đài Loan; Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt làm việc trong các công trường xây dựng, đơn vị sản xuất và các đơn vị dịch vụ xã hội Đài Loan và hợp đồng lao động dành cho lao động thuyền viên Việt làm việc trên các tàu cá gần bờ tại Đài Loan.
Mọi thông tin tham khảo tại website của Cục quản lý lao động nước ngoài.

Gia hạn giấy phép lao động cho lao động Việt
Trước ngày 15/7/2015, với các công ty phái cử đã được phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang Đài Loan đang còn hiệu lực thì việc gia hạn giấy phép được Cục Quản lý lao động quy định như sau:
Kể từ sau ngày 15/7/2015, khi lao động làm thủ tục gia hạn hồ sơ, giấy phép đề nghị phía thị trường Đài Loan gia hạn giấy phép cần phải bổ sung thêm Bản cam kết về việc tạm ứng chi trả chi phí có liên quan của lao động bỏ hợp đồng trong những trường hợp lao động không chi trả được.
Bản cam kết này cần phải được dịch sang tiếng Trung và có công chứng tại Cục Lãnh sự, Bộ ngoại giao - các Phòng hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng. Ngay sau đó xin xác thực tại Văn phòng Văn hóa - Kinh tế  Đài Bắc tại nước ta.
Với lao động bỏ hợp đồng mà công ty phái cử tạm ứng những chi phí là lao động do công ty đưa sang Đài Loan làm việc kể từ ngày công ty được phía thị trường Đài Loan đồng ý tiếp tục gia hạn giấy phép lao động tại lần gia hạn giấy phép đầu tiên kể từ sau ngày 15/7/2015.

Theo báo Dân Trí
 


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung