Thị Trường Khác
Chương trình tuyển ứng viên điều dưỡng sang Đức làm việc
Hiện nay, ngành y tế của cộng hòa liên bang Đức đang thiếu điều dưỡng viên, hộ lý. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành này rất cao. Do lao động trong nước không đáp ứng đủ yêu cầu, Đức phải tiến hành tuyển dụng lao động nước ngoài
Sau khi sang Đức, điều dưỡng viên có được đào tạo không?
Chương trình điều dưỡng viên Việt Nam sang Đức làm việc được bắt đầu từ năm 2013 và bước đầu đã đạt được kết quả rất tốt, CHLB Đức đánh giá rất cao kết quả học tập, khả năng và sự chăm chỉ, nỗ lực của các ứng viên Việt Nam. Đây là một cơ hội lớn dành cho tất cả các lao động trẻ nước ta muốn học tập, sinh sống và làm việc tại Đức.
Có thể nhận lương nghìn đô một tháng với nghề điều dưỡng bạn có tin không?
Lao động Việt trong ngành điều dưỡng làm việc tại các viện dưỡng lão tại Đức trong vòng 3 năm thì hoàn toàn có thể có được mức lương như những người điều dưỡng viên bản xứ (khoảng 55 triệu đồng/tháng). Còn ở Nhật thì  hộ lý, điều dưỡng viên Việt có thể nhận được mức lương điều dưỡng tại Nhật khoảng 35 triệu đồng/tháng.
Chi phí khi tham gia chương trình điều dưỡng Đức
Nếu lao động sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm điều dưỡng tại Đức và trúng tuyển được tham gia chương trình điều dưỡng Đức thì phải chi trả các khoản chi phí sau:
35 tuổi có thể tham gia chương trình điều dưỡng Đức không?
Bước đầu thành công vào năm 2013 trong chương trình thí điểm đưa điều dưỡng viên sang Đức đào tạo vào làm việc, CHLB Đức đánh giá cao trình độ, khả năng và sự nỗ lực của các điều dưỡng Việt Nam.