Thị Trường Khác
35 tuổi có thể tham gia chương trình điều dưỡng Đức không?
Bước đầu thành công vào năm 2013 trong chương trình thí điểm đưa điều dưỡng viên sang Đức đào tạo vào làm việc, CHLB Đức đánh giá cao trình độ, khả năng và sự nỗ lực của các điều dưỡng Việt Nam. 
Cơ hội và thách thức đối với ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang Đức làm việc
Do tình trạng già hóa dân số nhanh, kèm theo tỷ lệ sinh đẻ thấp, CHLB Đức đang thiếu trầm trọng nguồn điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cho người già. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng trên. Bắt buộc, Đức phải tiếp nhận nguồn lao động nước ngoài cho lĩnh vực y tế.