Thị Trường Khác
Cơ hội và thách thức đối với ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang Đức làm việc
Do tình trạng già hóa dân số nhanh, kèm theo tỷ lệ sinh đẻ thấp, CHLB Đức đang thiếu trầm trọng nguồn điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cho người già. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng trên. Bắt buộc, Đức phải tiếp nhận nguồn lao động nước ngoài cho lĩnh vực y tế.