Chia Sẻ Kinh Nghiệm

Giao tiếp trong quá trình làm điều dưỡng viên

Bệnh tật, ốm đau là một sự cố không một ai mong muốn cả, vì vậy tâm lý của bất kỳ ai khi mắc bệnh cũng cảm thấy lo lắng và rất cần một sự đồng cảm từ nhân viên y tế.

 

Trong các cơ sở, bệnh viện khám chữa bệnh thì đội ngũ hộ lý, điều dưỡng chiếm tỷ lệ khá cao khoảng 50% nhân lực. Ngành điều dưỡng thường xuyên phải giao tiếp với bệnh nhân nhất: thông qua việc theo dõi, thăm khám, thực hiện các quy trình kỹ thuật hoặc giáo dục tư vấn sức khỏe.... Các nhân viên điều dưỡng, hộ lý cần vận dụng thật linh hoạt các kỹ năng giao tiếp của mình rồi lồng ghép trong mọi bước của quy trình điều dưỡng: Lập kế hoạch, nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lượng giá và thực hiện.

Giao tiếp trong việc làm điều dưỡng:
Nhận định
- Hỏi kiểm tra tình trạng sức khỏe
- Phỏng vấn để khai thác tiền sử và bệnh sử
- Tóm tắt lại các ghi nhận và làm test chẩn đoán
- Quan sát các hành vi phi ngôn ngữ
 
Chẩn đoán điều dưỡng
- Thảo luận các biện pháp chăm sóc và những ưu tiên với người bệnh và gia đình
- Viết các phân tích nhận định
 
Lập kế hoạch
- Kế hoạch họp đội chăm sóc
- Viết kế hoạch chăm sóc
- Làm các thăm dò
- Thảo luận với người bệnh và gia đình về các phương pháp sẽ thực hiện
 
Thực hiện kế hoạch
- Thảo luận với các nhà chuyên môn khác
- Cung cấp các hỗ trợ điều trị
- Giáo dục sức khỏe
- Ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc và các chú ý về điều dưỡng
- Tiếp xúc với các nguồn sức khỏe khác

Đánh giá
- Viết các kết quả mong đợi
- Cập nhập các thông tin kế hoạch điều dưỡng
- Đạt được các phản hồi về ngôn ngữ
- Giải thích các thay đổi cho người bệnh.

Bạn có biết: 
Phía sau mức lương 60tr/tháng của điều dưỡng viên người Việt


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung