Tuyển Dụng Điều Dưỡng, Hộ Lý Làm Việc Tại Đài Loan
Cảnh giác với chương trình điều dưỡng, hộ lý Đài Loan?
Hiện nay, ngành y tế Đài Loan vẫn đang thiếu lượng lớn điều dưỡng viên, hộ lý tại các bệnh viện, trại dưỡng lão... Nhưng nguồn nhân lực của họ vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu tuyển dụng, bắt buộc Đài Loan phải tuyển dụng lao động nước ngoài
Điều dưỡng ngậm đũa để tập cười tươi với bệnh nhân
Tại bệnh viện II, thành phố Hình Đài, Hà Bắc, Trung Quốc dành riêng một khóa để huấn luyện nghệ thuật cười với bệnh nhân cho các điều dưỡng bằng cách ngậm đũa để tập cười với bệnh nhân.