Thuốc Hay - Thầy Giỏi
3 nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
Làm bất cứ một công việc gì cũng phải dựa trên những nguyên tắc nhất định để kết quả trở nên tốt nhất. Điều dưỡng không thể không biết 3 nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
Điều dưỡng hộ sinh đã biết gì về chỉ số Para?
Bạn là người mới nhập môn điều dưỡng hộ sinh? Bạn thắc mắc không biết chỉ số Para là gì, viết chỉ số Para như thế nào? Bài viết sau đây sẽ trả lời cho bạn